Regulamin

1. Szanowny Kliencie, jeżeli nie jesteś pewien, skontaktuj się z nami przed zakupem.

2. Zakupiony towar wysyłamy do 48 godzin od zaksięgowania przelewu na naszym koncie, od poniedziałku do piątku. Wysyłka możliwa jest oczywiście w dni robocze.

Kupując w naszym sklepie klient wyraża zgodę na wystawienie i wysłanie mu faktury w formie elektronicznej. Wystawienie i wysłanie klientowi faktury w formie elektronicznej zwalnia z obowiązku doręczenia paragonu fiskalnego, który jest podpinany do kopii faktury.

3. W przypadku wyboru wysyłki towarów za pobraniem, wymagane jest dokonanie przez kupującego podsumowania transakcji wraz z wyborem rodzaju wysyłki.

4. Jeśli paczka ma być wysłana na inny adres niż podany w formularzu rejestracyjnym, informację tę proszę przesłać niezwłocznie po zakupie na adres: sklep@unikos.pl

5. Koszt usługi wysyłki podany jest w cenniku dostawy. 
Cena usługi wysyłki obejmuje: opłatę pocztową / kurierską, koszty opakowania oraz podatek VAT, który zgodnie z obowiązującym prawem musimy doliczyć do każdej przesyłki.

6. Wpłaty za dokonane zakupy należy dokonać bezpośrednio na nasz rachunek bankowy,
    numer: 41 1940 1076 5154 0008 0000 0000

lub poprzez Płatności Shoper

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność obejmują również Karty płatnicze:

  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

Całkowita kwota za zakupy obejmuje cenę za towary oraz cenę za usługę wysyłki. Wszystkie ceny podane w naszym sklepie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT (cena brutto).


7. W tytule przelewu proszę wpisać koniecznie imię i nazwisko.Przyśpieszy to znacznie realizację zamówienia.

8. Na pieniądze czekamy do 7 dni roboczych od dokonania zakupu. 

9. Po zakupie - jeśli jest to wymagane - proszę podać kolor, wzór, rozmiar. W/w informacje proszę przesłać na adres: sklep@unikos.pl lub podać w formularzu zamówienia.

10. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

*Towar zwracany musi być w stanie nienaruszonym, tzn. nie może nosić śladów użytkowania, posiadać oryginalne opakowanie, dowód zakupu (paragon) oraz wszystkie elementy z jakimi został dostarczony, w tym metki. Zwracany towar proszę odesłać na własny koszt na adres: PHU UNIKOS Tomasz Kosowski, Uniszowice 108D, 21-030 Motycz. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek wysłanych za pobraniem.
*Kupujący powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sklepu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
*Do przesyłki proszę dołączyć “Oświadczenie o odstąpieniu od umowy” oraz numer rachunku bankowego, na który mamy wysłać przelew za odesłany towar. Kupujący może również złożyć takie oświadczenie za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: sklep@unikos.pl . Do zachowania 14 - dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
*Bieg 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku Umowy Sprzedaży od objęcia Towarów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Towarów), partii lub części.
*W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towarów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
*Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może on wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towarów z powrotem.
*Jeżeli Konsument wybiera sposób dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
*Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.
*Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje w przypadku: dostarczania zapieczętowanych Towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, dostarczania Towarów, które, po dostarczeniu, ze względu na swój charakter są w sposób nierozłączny połączone z innymi przedmiotami.


11. Towary oferowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Każda rzecz jest sprawdzana przed wysłaniem. Jeśli jednak po otrzymaniu przesyłki zauważycie Państwo jakąś wadę, prosimy o powiadomienie nas o tym fakcie wysyłając wiadomość na adres: sklep@unikos.pl lub telefonicznie w celu ustalenia szczegółów reklamacji. Standardowo reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni, licząc od daty otrzymania przesyłki reklamacyjnej. W przypadku uznania reklamacji wadliwy towar wymieniany jest na nowy lub gdy z różnych przyczyn nie będzie to możliwe zwracamy pieniądze za jego zakup. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek wysłanych za pobraniem.

*Sklep internetowy ma obowiązek dostarczyć rzeczy bez wad. W przypadku stwierdzenia wady rzeczy Kupujący ma prawo skorzystać z uprawnień wynikających z Kodeksu Cywilnego. Kupujący w szczególności może zażądać wymiany lub usunięcia wady albo obniżenia ceny. Jeżeli wada jest istotna, kupujący może odstąpić od umowy.
*Reklamacja powinna zawierać oznaczenie kupującego i zakupionego towaru oraz wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie. Reklamacja powinna wskazywać również żądanie wymiany lub usunięcia wady albo obniżenia ceny. Jeżeli sprzedawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
*Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
*Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
*Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Towarów przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

Uwaga - dotyczy obuwia tekstylnego:

Należy pamiętać, że dziecko to specyficzny Klient, który rośnie a wraz z nim jego stopy. Dlatego należy odpowiednio często wymieniać obuwie tekstylne, które dzieci noszą, aby zachować komfort użytkowania. Cechą obuwia tekstylnego jest też to, iż rodzaj używanych materiałów przesądza o okresie używalności obuwia tekstylnego, który standardowo nie przekracza 2-3 miesięcy. Reklamacji podlegają wady ukryte towaru.

12. W przypadku gdy doręczona przesyłka będzie nosiła znamiona uszkodzenia tj. zgniecenia, zamoczenia opakowania, naderwania taśm zabezpieczających, przerwania ciągłości opakowania prosimy o spisanie protokołu szkody. W przypadku przesyłki kurierskiej Kupujący ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki w obecności Kuriera po odebraniu przesyłki tj. po złożeniu podpisu na liście przewozowym, uiszczeniu zapłaty w przypadku przesyłek pobraniowych. W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem Konsument powinien spisać protokół z Kurierem. W przypadku braku protokołu w opisanej sytuacji po stronie Konsumenta powstaje obowiązek udowodnienia, iż przesyłka dotarła uszkodzona lub niekompletna.

13. Gdyby z jakichkolwiek powodów wystąpiły problemy związane z zagubieniem przesyłki lub jej uszkodzeniem prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

14. W przypadku nieodebrania przesyłki w terminie kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów zwrotu przesyłki oraz ponownej jej wysyłki.

15. Dokonanie zakupu w naszym sklepie oznacza akceptację powyższego regulaminu.


NA WSZYSTKIE PYTANIA ODPOWIADAMY:

  • Mailowo pod adresem: sklep@unikos.pl
  • Telefonicznie pod numerami: 515 073 841, 515 073 840  w godz. 9-18 od poniedziałku do piątku; w soboty, w godz. 9-14


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl